Stocks-DOV-Dover Corp

DOV Dover Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Dover Corp met 0.82% en bedroegen 8.44B. Het netto-inkomen decreased met 0.80% naar 1.06B. De totale activa increased met 20.64% naar 5.17B en WPA increased van 7.42 naar 7.52.
DOVInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
39.49%
Nettowinstmarge
11.80%
Winstmarge
16.59%
Rendement op investering
12.81%