Stocks-DOW-Dow Inc.

DOW Dow Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Dow Inc. met 21.58% en bedroegen 44.62B. Het netto-inkomen decreased met 85.78% naar 660.00M. De totale activa decreased met 10.07% naar 19.11B en WPA decreased van 6.28 naar 0.82.
DOWInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
10.87%
Nettowinstmarge
3.94%
Winstmarge
5.37%
Rendement op investering
6.23%