Stocks-DRI-Darden Restaurants Inc

DRI Darden Restaurants Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/5/2023: increased de inkomsten van Darden Restaurants Inc met 8.91% en bedroegen 10.49B. Het netto-inkomen increased met 3.02% naar 983.50M. De totale activa increased met 0.15% naar 2.20B en WPA increased van 7.39 naar 7.99.
DRIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
17.11%
Nettowinstmarge
7.18%
Winstmarge
11.72%
Rendement op investering
10.41%