Stocks-DSV.CO-DSV A/S

DSV.CO DSV A/S

1098.00 12.00 (1.10%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van DSV A/S met 28.72% en bedroegen 234.67B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar 17.67B. De totale activa decreased met NaN naar 71.74B en WPA decreased van N/A naar 76.23.
DSV.COInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
14.33%
Nettowinstmarge
5.27%
Winstmarge
11.19%
Rendement op investering
11.74%