Stocks-DTE.DE-Deutsche Telekom AG

DTE.DE Deutsche Telekom AG

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Deutsche Telekom AG met 4.97% en bedroegen 114.20B. Het netto-inkomen increased met 116.45% naar 9.04B. De totale activa decreased met NaN naar 87.32B en WPA decreased van N/A naar N/A.
DTE.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
20.65%
Nettowinstmarge
4.81%
Winstmarge
18.70%
Rendement op investering
3.26%