Stocks-DWNI.DE-Deutsche Wohnen

DWNI.DE Deutsche Wohnen

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Deutsche Wohnen met 85.31% en bedroegen 1.56B. Het netto-inkomen decreased met 148.50% naar -445.70M. De totale activa decreased met NaN naar 16.78B en WPA decreased van N/A naar -1.09.
DWNI.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
48.42%
Nettowinstmarge
32.17%
Winstmarge
23.22%
Rendement op investering
3.66%