Stocks-DWS.DE-DWS Group GmbH & Co KGaA

DWS.DE DWS Group GmbH & Co KGaA

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van DWS Group GmbH & Co KGaA met 2.98% en bedroegen 2.60B. Het netto-inkomen decreased met 5.34% naar 567.00M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
DWS.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
64.36%
Nettowinstmarge
17.74%
Winstmarge
33.53%
Rendement op investering
8.31%