Stocks-E-Eni SpA-ADR

E Eni SpA-ADR

32.28 -0.09 (-0.28%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Eni SpA-ADR met 53.56% en bedroegen 138.98B. Het netto-inkomen increased met 100.83% naar 14.59B. De totale activa increased met 15.06% naar 58.81B en WPA increased van 4.00 naar 8.26.
EInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
7.74%
Nettowinstmarge
0.82%
Winstmarge
8.62%
Rendement op investering
3.87%