Stocks-EGHT-8x8 Inc

EGHT 8x8 Inc

3.22 -0.02 (-0.62%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: increased de inkomsten van 8x8 Inc met 16.58% en bedroegen 743.94M. Het netto-inkomen increased met 58.30% naar -73.14M. De totale activa decreased met 45.22% naar 99.91M en WPA increased van -1.55 naar -0.63.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering