Stocks-EGP.US-EastGroup Properties Inc

EGP.US EastGroup Properties Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van EastGroup Properties Inc met 18.97% en bedroegen 487.16M. Het netto-inkomen increased met 18.17% naar 186.27M. De totale activa decreased met NaN naar 1.95B en WPA increased van 3.90 naar 4.36.
EGP.USInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
42.77%
Nettowinstmarge
35.24%
Winstmarge
39.35%
Rendement op investering
4.90%