Stocks-ELE.MC-Endesa

ELE.MC Endesa

17.880 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Endesa met 58.55% en bedroegen 32.55B. Het netto-inkomen increased met 78.17% naar 2.60B. De totale activa increased met 3.47% naar 6.00B en WPA decreased van 1.36 naar N/A.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering