Stocks-ELF-elf Beauty Inc

ELF elf Beauty Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: increased de inkomsten van elf Beauty Inc met 47.61% en bedroegen 578.84M. Het netto-inkomen increased met 182.64% naar 61.53M. De totale activa increased met 31.56% naar 411.02M en WPA increased van 0.41 naar 1.11.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering