Stocks-ELIS.PA-Elis SA

ELIS.PA Elis SA

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Elis SA met 12.78% en bedroegen 4.31B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
ELIS.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
44.59%
Nettowinstmarge
2.68%
Winstmarge
12.13%
Rendement op investering
1.76%