Stocks-ELM.L-Elementis PLC

ELM.L Elementis PLC

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Elementis PLC met 6.58% en bedroegen 597.83M. Het netto-inkomen decreased met 2,895.76% naar -50.82M. De totale activa decreased met NaN naar 651.68M en WPA decreased van N/A naar -0.07.
ELM.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
41.48%
Nettowinstmarge
-3.30%
Winstmarge
11.88%
Rendement op investering
-1.84%