Stocks-EME-Emcor Group Inc

EME Emcor Group Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Emcor Group Inc met 11.84% en bedroegen 11.08B. Het netto-inkomen increased met 5.84% naar 406.12M. De totale activa decreased met 12.37% naar 1.97B en WPA increased van 7.06 naar 8.10.
EMEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
15.93%
Nettowinstmarge
3.15%
Winstmarge
6.33%
Rendement op investering
12.21%