Stocks-ENB-Enbridge Inc

ENB Enbridge Inc

34.32 0.18 (0.53%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Enbridge Inc met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen decreased met 55.19% naar 2.26B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 2.29 naar N/A.
ENBInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
36.61%
Nettowinstmarge
9.02%
Winstmarge
18.72%
Rendement op investering
3.29%