Stocks-ENC.MC-Ence Energia Y Celulosa SA

ENC.MC Ence Energia Y Celulosa SA

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Ence Energia Y Celulosa SA met 22.41% en bedroegen 1.00B. Het netto-inkomen increased met 223.24% naar 248.90M. De totale activa increased met 31.62% naar 818.20M en WPA decreased van -0.79 naar N/A.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering