Stocks-EPC-Edgewell Personal Care

EPC Edgewell Personal Care

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: increased de inkomsten van Edgewell Personal Care met 3.68% en bedroegen 2.25B. Het netto-inkomen increased met 14.50% naar 112.90M. De totale activa increased met 4.91% naar 1.53B en WPA increased van 1.84 naar 2.18.
EPCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
41.68%
Nettowinstmarge
0.27%
Winstmarge
11.04%
Rendement op investering
-0.32%