Stocks-EQIX-Equinix Inc

EQIX Equinix Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Equinix Inc met 9.46% en bedroegen 7.26B. Het netto-inkomen increased met 40.99% naar 704.58M. De totale activa increased met 5.73% naar 11.51B en WPA increased van 5.53 naar 7.67.
EQIXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
42.45%
Nettowinstmarge
8.13%
Winstmarge
1.04%
Rendement op investering
2.11%