Stocks-EQNR.OL-Equinor ASA

EQNR.OL Equinor ASA

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Equinor ASA met 86.28% en bedroegen 1,433.52B. Het netto-inkomen increased met 275.01% naar 276.54B. De totale activa increased met 54.54% naar 531.83B en WPA increased van 22.61 naar 86.87.
EQNR.OLInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
39.23%
Nettowinstmarge
5.01%
Winstmarge
38.25%
Rendement op investering
10.16%