Stocks-ERF.PA-Eurofins Scientific SE

ERF.PA Eurofins Scientific SE

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Eurofins Scientific SE met 0.09% en bedroegen 6.71B. Het netto-inkomen decreased met 22.61% naar 606.00M. De totale activa increased met 16.10% naar 4.27B en WPA decreased van 3.90 naar 3.07.
ERF.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
8.56%
Nettowinstmarge
8.73%
Winstmarge
8.56%
Rendement op investering
7.53%