Stocks-EVT.DE-EVOTEC

EVT.DE EVOTEC

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van EVOTEC met 21.59% en bedroegen 751.45M. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
EVT.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
23.16%
Nettowinstmarge
5.32%
Winstmarge
-7.82%
Rendement op investering
1.48%