Stocks-EXAS-Exact Sciences Corp

EXAS Exact Sciences Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Exact Sciences Corp met 17.95% en bedroegen 2.08B. Het netto-inkomen decreased met 4.68% naar -623.51M. De totale activa decreased met 10.17% naar 3.04B en WPA decreased van -3.48 naar -3.54.
EXASInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
70.02%
Nettowinstmarge
-32.11%
Winstmarge
-14.14%
Rendement op investering
-10.92%