Stocks-EXPD-Expeditors International of Washington

EXPD Expeditors International of Washington

120.62 -0.42 (-0.35%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Expeditors International of Washington met 3.32% en bedroegen 17.07B. Het netto-inkomen decreased met 4.10% naar 1.36B. De totale activa decreased met 10.99% naar 3.11B en WPA decreased van 8.27 naar 8.26.
EXPDInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
15.63%
Nettowinstmarge
7.72%
Winstmarge
10.23%
Rendement op investering
30.49%