Stocks-FAF-First American Financial Corp

FAF First American Financial Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van First American Financial Corp met 17.53% en bedroegen 7.61B. Het netto-inkomen decreased met 78.78% naar 265.00M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 11.14 naar 2.45.
FAFInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
9.54%
Winstmarge
6.76%
Rendement op investering
10.30%