Stocks-FBK.MI-FinecoBank

FBK.MI FinecoBank

12.531 0.043 (0.35%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van FinecoBank met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen increased met 12.55% naar 428.51M. De totale activa increased met 10.63% naar 1.91B en WPA decreased van N/A naar N/A.
FBK.MIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
29.37%
Winstmarge
46.26%
Rendement op investering
16.97%