Stocks-FDM.L-FDM Group Holdings PLC

FDM.L FDM Group Holdings PLC

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van FDM Group Holdings PLC met 23.42% en bedroegen 329.97M. Het netto-inkomen increased met 9.67% naar 34.91M. De totale activa increased met 6.49% naar 83.20M en WPA increased van 0.29 naar 0.32.
FDM.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
46.37%
Nettowinstmarge
12.24%
Winstmarge
14.79%
Rendement op investering
37.11%