Stocks-FEML.L-Fidelity Emerging Markets Limited

FEML.L Fidelity Emerging Markets Limited

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/6/2023: increased de inkomsten van Fidelity Emerging Markets Limited met 94.43% en bedroegen -20.73M. Het netto-inkomen increased met 103.23% naar 12.10M. De totale activa decreased met NaN naar 626.68M en WPA decreased van N/A naar 0.13.
FEML.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
96.94%
Nettowinstmarge
98.83%
Winstmarge
96.56%
Rendement op investering
5.71%