Stocks-FER.MC-Ferrovial SE

FER.MC Ferrovial SE

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Ferrovial SE met 11.40% en bedroegen 7.55B. Het netto-inkomen decreased met 75.56% naar 238.00M. De totale activa increased met 8.82% naar 6.35B en WPA decreased van N/A naar N/A.
FER.MCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
5.73%
Nettowinstmarge
3.66%
Winstmarge
5.73%
Rendement op investering
1.73%