Stocks-FERG.L-Ferguson PLC

FERG.L Ferguson PLC

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/7/2023: increased de inkomsten van Ferguson PLC met 13.02% en bedroegen 24.58B. Het netto-inkomen decreased met 2.29% naar 1.56B. De totale activa decreased met NaN naar 3.91B en WPA decreased van N/A naar 7.54.
FERG.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
29.19%
Nettowinstmarge
6.11%
Winstmarge
9.11%
Rendement op investering
17.84%