Stocks-FI-Fiserv Inc

FI Fiserv Inc

140.87 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Fiserv Inc met 7.65% en bedroegen 19.09B. Het netto-inkomen increased met 21.19% naar 3.13B. De totale activa decreased met 3.22% naar 30.67B en WPA increased van 3.90 naar 4.98.
FIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
75.21%
Nettowinstmarge
10.75%
Winstmarge
25.44%
Rendement op investering
3.34%