Stocks-FIS-Fidelity National Information Services Inc

FIS Fidelity National Information Services Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Fidelity National Information Services Inc met 4.69% en bedroegen 14.53B. Het netto-inkomen decreased met 4,040.57% naar -16.71B. De totale activa decreased met NaN naar 27.41B en WPA decreased van N/A naar -27.68.
FISInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
40.00%
Nettowinstmarge
-26.99%
Winstmarge
17.85%
Rendement op investering
-9.68%