Stocks-FITB-Fifth Third Bancorp

FITB Fifth Third Bancorp

33.47 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Fifth Third Bancorp met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen decreased met 3.97% naar 2.35B. De totale activa increased met 10.65% naar 19.17B en WPA decreased van 3.35 naar 3.22.
FITBInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
24.67%
Winstmarge
22.40%
Rendement op investering
6.87%