Stocks-FME.DE-Fresenius Medical Care AG & Co. KGAA

FME.DE Fresenius Medical Care AG & Co. KGAA

36.75 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Fresenius Medical Care AG & Co. KGAA met 10.10% en bedroegen 19.40B. Het netto-inkomen decreased met 7.64% naar 895.00M. De totale activa decreased met NaN naar 15.45B en WPA decreased van N/A naar N/A.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering