Stocks-FNV-Franco-Nevada Corp

FNV Franco-Nevada Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Franco-Nevada Corp met 1.32% en bedroegen 1.32B. Het netto-inkomen decreased met 4.51% naar 700.60M. De totale activa increased met 6.51% naar 6.42B en WPA decreased van 3.83 naar 3.65.
FNVInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
62.96%
Nettowinstmarge
45.63%
Winstmarge
60.09%
Rendement op investering
8.94%