Stocks-FRA.DE-Fraport AG Frankfurt Airport S

FRA.DE Fraport AG Frankfurt Airport S

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Fraport AG Frankfurt Airport S met 49.04% en bedroegen 3.19B. Het netto-inkomen increased met 81.48% naar 166.60M. De totale activa decreased met NaN naar 4.14B en WPA decreased van N/A naar 1.43.
FRA.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
21.22%
Nettowinstmarge
-4.96%
Winstmarge
17.85%
Rendement op investering
-0.02%