Stocks-FRPT-Freshpet Inc

FRPT Freshpet Inc

88.41 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Freshpet Inc met 39.92% en bedroegen 595.34M. Het netto-inkomen decreased met 100.32% naar -59.49M. De totale activa increased met 43.32% naar 1.03B en WPA decreased van -0.69 naar -1.29.
FRPTInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
28.88%
Nettowinstmarge
-4.63%
Winstmarge
-6.50%
Rendement op investering
-2.84%