Stocks-FSJ.L-James Fisher & Sons PLC

FSJ.L James Fisher & Sons PLC

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van James Fisher & Sons PLC met 3.24% en bedroegen 478.10M. Het netto-inkomen increased met 131.91% naar 9.00M. De totale activa increased met 3.66% naar 218.30M en WPA increased van -0.55 naar -0.22.
FSJ.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
27.86%
Nettowinstmarge
-2.40%
Winstmarge
3.93%
Rendement op investering
-2.64%