Stocks-FXLV-F45 Training Holdings Inc.

FXLV F45 Training Holdings Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van F45 Training Holdings Inc. met 22.09% en bedroegen 104.42M. Het netto-inkomen increased met 2.14% naar -178.80M. De totale activa decreased met 132.94% naar -42.91M en WPA increased van -2.02 naar -1.86.
FXLVInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
66.08%
Nettowinstmarge
-92.51%
Winstmarge
-20.62%
Rendement op investering
107.30%