Stocks-FXPO.L-Ferrexpo PLC

FXPO.L Ferrexpo PLC

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Ferrexpo PLC met 44.65% en bedroegen 1.01B. Het netto-inkomen decreased met 71.80% naar 178.60M. De totale activa decreased met NaN naar 1.04B en WPA decreased van N/A naar 0.30.
FXPO.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
42.28%
Nettowinstmarge
29.07%
Winstmarge
7.70%
Rendement op investering
32.84%