Stocks-G24.DE-Scout24 AG

G24.DE Scout24 AG

66.94 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Scout24 AG met 15.04% en bedroegen 447.50M. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
G24.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
58.74%
Nettowinstmarge
24.50%
Winstmarge
44.98%
Rendement op investering
5.04%