Stocks-GBLB.BR-Groupe Bruxelles Lambert

GBLB.BR Groupe Bruxelles Lambert

70.08 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Groupe Bruxelles Lambert met 10.22% en bedroegen 8.35B. Het netto-inkomen decreased met 217.25% naar -509.80M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 1.83 naar -3.99.
GBLB.BRInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
63.66%
Nettowinstmarge
3.53%
Winstmarge
6.90%
Rendement op investering
0.59%