Stocks-GDEN-Golden Entertainment Inc

GDEN Golden Entertainment Inc

37.05 2.67 (7.77%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Golden Entertainment Inc met 2.30% en bedroegen 1.12B. Het netto-inkomen decreased met 49.10% naar 82.35M. De totale activa decreased met NaN naar 352.92M en WPA decreased van 5.04 naar 2.61.
GDENInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
34.36%
Nettowinstmarge
-0.82%
Winstmarge
12.43%
Rendement op investering
0.67%