Stocks-GETY-Getty Images Holdings Inc

GETY Getty Images Holdings Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Getty Images Holdings Inc met 0.82% en bedroegen 926.24M. Het netto-inkomen decreased met 166.14% naar -77.64M. De totale activa increased met 53.38% naar 593.05M en WPA decreased van 0.23 naar -0.53.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
63.79%
Nettowinstmarge
1.46%
Winstmarge
20.48%
Rendement op investering
-1.37%