Stocks-GFRD.L-Galliford Try PLC

GFRD.L Galliford Try PLC

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/6/2023: increased de inkomsten van Galliford Try PLC met 12.65% en bedroegen 1.39B. Het netto-inkomen increased met 44.44% naar 9.10M. De totale activa decreased met 10.22% naar 118.60M en WPA increased van 0.05 naar 0.08.
GFRD.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
7.28%
Nettowinstmarge
-0.89%
Winstmarge
1.10%
Rendement op investering
-2.61%