Stocks-GH-Guardant Health Inc

GH Guardant Health Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Guardant Health Inc met 20.31% en bedroegen 449.54M. Het netto-inkomen decreased met 70.12% naar -654.59M. De totale activa decreased met 90.67% naar 60.18M en WPA decreased van -4.00 naar -6.41.
GHInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
60.38%
Nettowinstmarge
-94.50%
Winstmarge
-95.01%
Rendement op investering
-21.89%