Stocks-GIS-General Mills Inc

GIS General Mills Inc

66.36 1.10 (1.69%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/5/2023: increased de inkomsten van General Mills Inc met 5.80% en bedroegen 20.09B. Het netto-inkomen decreased met 4.59% naar 2.61B. De totale activa decreased met 0.82% naar 10.70B en WPA decreased van 4.42 naar 4.31.
GISInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
31.99%
Nettowinstmarge
12.57%
Winstmarge
14.58%
Rendement op investering
11.76%