Stocks-GKOS-Glaukos Corp

GKOS Glaukos Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Glaukos Corp met 3.79% en bedroegen 282.86M. Het netto-inkomen decreased met 100.02% naar -99.20M. De totale activa decreased met 9.73% naar 530.01M en WPA decreased van -1.07 naar -2.09.
GKOSInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
77.47%
Nettowinstmarge
-24.73%
Winstmarge
-37.72%
Rendement op investering
-6.69%