Stocks-GLJ.DE-GRENKE AG

GLJ.DE GRENKE AG

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van GRENKE AG met 41.13% en bedroegen 344.50M. Het netto-inkomen decreased met 1.84% naar 84.20M. De totale activa increased met 24.62% naar 1.33B en WPA decreased van 1.94 naar N/A.
GLJ.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
78.59%
Nettowinstmarge
16.26%
Winstmarge
16.29%
Rendement op investering
2.10%