Stocks-GLOB-Globant SA

GLOB Globant SA

203.37 7.51 (3.83%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Globant SA met 37.25% en bedroegen 1.78B. Het netto-inkomen increased met 55.13% naar 149.48M. De totale activa increased met 18.88% naar 1.56B en WPA increased van 2.28 naar 3.47.
GLOBInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
32.84%
Nettowinstmarge
8.10%
Winstmarge
12.05%
Rendement op investering
9.41%